Serdecznie witamy na naszej stronie
AKTUALNOŚCI

 2011/04/18
Informacja o testach multimedialnych na stronie www
... » więcej

 2011/04/13
Podsumowanie projektu „Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań – gwarancją życiowego sukcesu”

      Od 2009 r. Powiat Lubański – Powiatowe... » więcej

 2011/03/18
Konferencja instruktażowa

W dniach 21-22.03.2011 r. odbędzie się w Zamku Kliczków... » więcej


ZAPRASZAMY do skorzystania z wypracowanych testów

Testy badające predyspozycje i zainteresowania uczniów zostały opracowane w ramach projektu „Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań gwarancją życiowego sukcesu” realizowanego przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu. Zapraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców do ich wykorzystywania, prosimy jedynie o informowanie przez kogo i w ramach jakiego projektu zostały wypracowane. Prosimy również, w miarę możliwości, o poinformowanie PCE w Lubaniu o wykorzystaniu testów i przekazanie nam ewentualnych uwag, posłuży to do lepszej oceny wykorzystania rezultatów projektu. Nasz adres mailowy: sekretariatpce@interia.pl


Testy multimedialne

    

Wszyscy uczniowie Powiatu Lubańskiego będą mogli poznać swoje predyspozycje zawodowe

Z wielką przyjemnością informuję, że Powiat Lubański, a w jego imieniu Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu rozpoczęło realizację projektu „Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań – gwarancją życiowego sukcesu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.4.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Głównym celem projektu jest stworzenie narzędzi do autodiagnozy rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów. Po raz pierwszy w powiecie odbędzie się badanie predyspozycji i zainteresowań ponad 5000 uczniów ze szkół podstawowych (od kl. IV), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu lubańskiego. Uczniowie, dzięki przeprowadzonym badaniom, otrzymają informację zwrotną o własnych predyspozycjach zawodowych. Wiedza uzyskana w wyniku badania ułatwi młodzieży podejmowanie decyzji dotyczącej wyboru kierunku kształcenia i świadomego planowania własnej drogi kariery zawodowej, zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami, a także umożliwi rozwijanie kompetencji kluczowych, niezbędnych na otwartym rynku pracy. Dzięki realizacji projektu wsparcie otrzymają również nauczyciele, pedagodzy szkolni i doradcy zawodowi, którzy będą mogli podnieść swoje umiejętności i kompetencje w ramach zaplanowanych szkoleń, pomocą służyć im będzie także poradnik metodyczny, zawierający scenariusze zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego. Uczniowie i rodzice otrzymają, wydany w ramach projektu, poradnik metodyczno-informacyjny „Moja ścieżka do kariery”. Realizacja projektu będzie miała znaczny wpływ na podniesienie jakości i zakresu poradnictwa realizowanego w szkołach i placówkach oświatowych powiatu lubańskiego, ułatwi również samorządowi planowanie sieci szkół dostosowanych do potrzeb rynku i indywidualnych wyborów uczniów.

Anna Adamska
Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniuodwiedzin: 35633